Nezbytně potřebujeme nový zelený úděl, nebo nebudeme mít úděl žádný

Volejte s námi premiérovi a ministrům, posílejte jim maily. Pojďte s námi i vy připomenout vládě, aby v době pandemie nehodila klimatické a ekologické závazky přes palubu.

Za každý hovor nebo mail si za odměnu můžete zbořit jeden dílek elektrárny Počerady 🌿