Extinction Rebellion Česká republika

Aktualizovaný obsah této stránky naleznete na https://www.extinctionrebellion.cz/jednejme-okamzite/akce-udalosti/promluvme-si-o-vyhoreni/904/

Promluvme si o vyhoření

4. května 2021 18.15 – 4. května 2021 20.30
EN BELOW: Radical Resilience je film pro všechny v sociálním hnutí a hnutí za životní prostředí, který usiluje o šíření povědomí a podporu diskuse o následcích vyhoření v našem hnutí, ať už na jedince nebo na celek.

Jako aktivisté čelíme kvůli výzvě, která před námi stojí zvýšenému riziku vyhoření. Jedna z klíčových hodnot Extinction Rebellion je budování regenerativní kultury - starat se o sebe navzájem, o ostatní i o naši komunitu. To, že vyhoření a rizikům, s kterými se setkáváme věnujeme více pozornosti je součástí této pečující kultury.

Chceme tuto důležitou diskusi vykopnout příležitostí shlédnout působivý film, vytvořený na toto téma aktivisty. Myšlenku máme takovou, že se všichni sejdeme online, pošleme vám odkaz na film a pak se všichni na film koukneme na svých zařízeních. O tématech filmu si pak spolu popovídáme.

Jsme moc vděční, že se k nám pak tvůrci filmu připojí na krátkou sekci otázek a odpovědí!

Toto téma je pro české XR velmi důležité, tak ho s námi přijď hezky zeširoka prodiskutovat!

Film je v angličtině s anglickými titulky (snažíme se najít české!), otázky a odpovědi budou v angličtině a diskuse v češtině.

Rozvrh:

18:15 - 18:20 - Připojení, představení, poslání odkazu na film
18:20 - 19:20 - Všichni si oustíme film na vlastních přístrojích
19:20 - 19:40 - Otázky a odpovědi s tvůrci filmu
19:40 - 19:50 - Krátká přestávka
19:50 - 20:30 - Moderovaná diskuse (v češtině)

Trailer
https://www.youtube.com/watch?v=U1vhZVvy8Cw&ab_channel=RadicalResilience
Stránky
https://radicalresilience.noblogs.org/


Radical Resilience is a film for anyone involved in social or environmental change, that aims to spread awareness and encourage discussion about the effects of burnout within our movements, both individually and collectively.

As activists we have an increased risk of burnout because of the work we have been called to do. In Extinction Rebellion one of our key principles is to develop a regenerative culture: to care for ourselves, others and our community. Becoming more sensitive to burnout and the risks we face is part of that caring culture.

We want to start this important discussion with an opportunity to watch a powerful documentary film made by activists about this issue. The idea is that we will all meet via a video call, get a link to the film and then watch the film on our own devices before returning to discuss the issues raised together as a community.

We are delighted that the filmmakers will join us for a brief Q&A afterwards!

So, come and be part of starting the wider discussion about this important issue in XR CR.

The film is in English with English subtitles available, the Q&A will be in English and then there will be a discussion in Czech.

Schedule:

18:15 - 18:20 - Meeting, introductions and get the link for the film
18:20 - 19:20 - Watch the film on our own devices
19:20 - 19:40 - Q&A with the filmmakers
19:40 - 19:50 - Short break
19:50 - 20:30 - Moderated discussion (in Czech)

Trailer
https://www.youtube.com/watch?v=U1vhZVvy8Cw&ab_channel=RadicalResilience
Website
https://radicalresilience.noblogs.org/