Extinction Rebellion Česká republika

Aktualizovaný obsah této stránky naleznete na https://www.extinctionrebellion.cz/jednejme-okamzite/akce-udalosti/setkani-dobrovolniku-xr-breclav/701/

Setkání dobrovolníků XR Břeclav

25. září 2020 18.00 – 25. září 2020 20.00
náměstí Svobody, 690 02 Břeclav, Česká Republika
Klima na naší planetě již není stabilní. Staré jistoty ohledně klimatu se vypařují, protože rostoucí emise skleníkových plynů urychlují globální oteplování.

V červnu zaznamenalo město v Sibiřské Arktidě teplotu 38 ° C – o 10 ° C více než je sezónní průměr. Data ukazují, že se Arktida zahřívá dvakrát rychleji než zbytek planety. Mezitím se jižní pól otepluje trojnásobkem celosvětového tempa. Existují důkazy, že části Antarktidy překročily body zlomu a že led ve velkém měřítku nenávratně roztaje.

Lidský a ekonomický dopad nárůstu teploty bude hrozivý. Vědci zjistili, že nárůst průměrné globální teploty o každý 1 ° C staví další 1 miliardu lidí mimo optimální klimatickou zónu pro výrobu potravin a pobývání venku. Podle nejpesimističtějšího scénáře by mohly být do roku 2070 zasaženy 3 miliardy lidí, a to především hladem, masovou migrací a válečnými konflikty. Existují dostatečné důkazy k tomu, aby bylo možné vyvodit nejzákladnější závěry: nyní nastal čas prohlásit stav planetární nouze.

Pandemie coronaviru přidává další impuls - ve skutečnosti je to potenciálně transformativní okamžik. Změnilo se chování, obchodní modely a vztahy mezi společnostmi a vládami. Můžeme na tom vydělat – ale musíme začít teď hned. Emise skleníkových plynů se musí rychle snižovat. Ty generované ekonomickou činností musí být v každém desetiletí sníženy na polovinu. To znamená snížení asi o 7 procent každý rok. Pandemie snížila emise v dubnu o 17 procent a cca o 7 procent za celý rok – což je žádoucí změna, ale ze špatného důvodu. Potřebujeme dosáhnout stejné míry snižování prostřednictvím inovací a strukturálních ekonomických změn, abychom mohli udržet tempo dalších 30 let. Dobrou zprávou je, že věda ukazuje, že se to dá udělat.
Johan Rockström, ředitel Potsdam Institute for Climate Impact Research
***
Přijďte se dozvědět více a zjistit, co se dá dělat. Pomozte nám uskutečnit další akce, kterými zvýšíme povědomí mezi lidmi. Všichni jsou vítáni.
Scházíme se pravidelně každý druhý pátek v měsíci. Za hezkého počasí na zeleném prostranství na náměstí Svobody, za špatného na adrese nám. Svobody 14. Poznáte nás podle praporku s logem přesýpacích hodin v kruhu.