Extinction Rebellion Česká republika

Aktualizovaný obsah této stránky naleznete na https://www.extinctionrebellion.cz/jednejme-okamzite/akce-udalosti/stojime-pri-australi-we-stand-with-australia/517/

Stojíme při Austráli / We stand with Australia

16. ledna 2020 10.40 – 16. ledna 2020 12.00
Náměstí Republiky, Prague
English below...Austrálie je v plamenech. Celou zemi sužují ničivé lesní požáry. Jde o humanitární katastrofu, na kterou australská vláda nereaguje, jak by měla. Přidejte se k nám na akci na znamení solidarity, která se bude konat ve čtvrtek 16. ledna před australským konzulátem v Praze.

KATASTROFICKÁ SITUACE
● 10,7 milionů hektarů země bylo spáleno či stále hoří (území celé České republiky představuje 7,88 milionů hektarů)
● 500 milionů živočichů uhynulo
● min. 24 lidí zemřelo
● téměř 2000 domovů bylo zničeno
A to je teprve začátek sezóny požárů. Stupeň požárního nebezpečí pravidelně dosahuje katastrofické úrovně, což je nejzávažnější možné hodnocení, které až do roku 2019 nebylo nikdy použito. Nejedná se o „normální“ požáry, ale o naplnění těch nejhorších předpovědí klimatologů.

NEODPOVÍDAJÍCÍ REAKCE VLÁDY
Co dělá tamější vláda během této humanitární krize?
● Užívá si svátky
● Jezdí na diplomatické cesty za účelem prodat více uhlí
● Spoléhá se na požárníky, kteří pracují zadarmo
● Snaží se popírat, že tato kritická situace souvisí se změnou klimatu.
Australská vláda toho nedělá dost.

CELOSVĚTOVÉ PROTESTY
Akce na znamení solidarity proběhnou po celém světě ve dnech 10. a 16. ledna. Přidejte se k našemu protestu před australským konzulátem v Praze, kde projevíme podporu, lásku a soucit lidem a přírodě postiženými těmito požáry. Ukažme australské vládě, že ji sleduje celý svět a že jí připomínáme její odpovědnost.
Tyto požáry jsou výsledkem desítek let emisí, stovek let špatného hospodaření s půdou už od dob kolonizace a vlády, která popírá dopad klimatických změn.

Mějte na paměti, že dnes se to děje tam, ale zítra to může být tady. Tohle jsou i naše požáry, naši lidé, naše země. Je to naše zvonění na poplach.

Australia is on fire: catastrophic bushfires are raging across the country. This is a humanitarian disaster and the Australian government is failing to take appropriate action. Join us for a solidarity action outside the Australian consulate in Prague on Thursday January 16th.

THE CATASTROPHIC SITUATION
10.7 million hectares of land: burnt or burning (the whole of the Czech Republic is 7.88 million hectares)
500 million animals: dead
At least 24 people: killed
Nearly 2000 homes: destroyed
And this is just the beginning of their fire season. The fire level threat is regularly reaching catastrophic: the worst possible rating and never used before 2019. These are not ‘normal’ fires: this is the worst predictions of the climate scientists happening now.

AN INADEQUATE GOVERNMENT RESPONSE
In the face of this humanitarian crisis, what is their government doing?
Enjoying their holidays
Going on diplomatic trips to sell more coal
Relying on unpaid firefighters
Trying to deny that this emergency is related to climate change.
The Australian government is not doing enough.

WORLDWIDE PROTESTS
Solidarity actions will occur all over the world on 10th and 16th January. Join us in this solidarity protest outside the Australian consulate in Prague to show our support, love, and compassion for the people and wildlife affected by these fires. Let’s show the Australian government that the world is watching them and that we are holding them accountable.

These fires are the result of decades of emissions, hundreds of years of land mismanagement since invasion, and a government in denial about the impact of climate change.

Remember, today it is there, but tomorrow it will be here. These are our fires, these are our people, this is our land: this is our wake-up call.
#bushfirerebellion #bushfires #australiaburns