Extinction Rebellion Česká republika

Aktualizovaný obsah této stránky naleznete na https://www.extinctionrebellion.cz/jednejme-okamzite/akce-udalosti/zal-zen-grief-czeng-subtitles-kino-v-obyvaku/718/

Žal žen | Grief (CZ+ENG subtitles) - Kino v Obýváku

21. září 2020 20.00 – 21. září 2020 22.30
Studio ALTA, Sokolovská 24/136, Prague, 18600
---FOR ENGLISH SCROLL DOWN---

Projekce dokumentárního filmu Žal žen + diskuze s tvůrci

O FILMU:
Žal nad zničenou krajinou a ignorování životního prostředí se před 30 lety stalo jedním ze zdrojů Sametové revoluce. Brzy se Československo nadechlo nejen svobody, ale i čistějšího vzduchu. Po třech dekádách ale zase narůstá žal nad stavem klimatu, naráží na ignoraci a opět se mění v rebelii. Různá klimatická hnutí v poslední době změnila zápas na klimatickém hřišti vysláním silných emocí do útoku. A najednou se věci daly do pohybu.

Film Žal žen není o statistikách a teplotních stupních, ale právě o emocích. Otevřeně zkoumá emoce, které vzbuzuje vidina blízkého kolapsu rovnováhy mezi planetou a lidmi. Je hlavně o ženách, protože při zkoumání emocí zjišťujeme, že ženy vnímají a prožívají ohrožení klimatickou změnou mnohdy naléhavěji než muži. Alespoň takto to vidí režisérka Andrea Culková.

Úvodní film z dokumentární série „Love & Rage“ je zejména o lidech z hnutí Extinction Rebellion (Rebelie proti vyhynutí). Velmi osobně ukazuje hloubku prožívání klimatického žalu a jeho roli v klimatickém prozření i aktivismu. Ve filmu se hodně smutní, ale také o to více úlevně směje, do hloubky se prožívá radost, ale i vlastní konečnost.

Takový je klimatický žal, který je třeba s někým sdílet, vykřičet, vyzpívat nebo promlčet. A tyto emoce českých rebelek a rebelů, kteří dokázali své slzy přetvořit v klimatickou rebelii, je možné sdílet i prostřednictvím filmu Žal žen.


TRAILER: https://vimeo.com/389504096

---
Screening of the documentary film Grief + discussion with creators

ABOUT THE FILM:
Thirty years ago, Czechoslovak grief over a devastated landscape and lack of care for the environment was one of the propelling forces of the Velvet Revolution. Soon the country took a deep breath of not only freedom, but also cleaner air. Three decades later, however, grief over the climate situation is growing, clashing with ignorance and again becoming a rebellion. Various movements have recently changed the climate game by sending out strong emotions. And suddenly, things were set into motion.

Grief is about emotions rather than statistics or degrees Celsius. It openly explores the feelings experienced when we see the balance between the planet and human beings threatened by imminent collapse. It is mainly about women: director Andrea Culková finds that it is often women who perceive and experience climate change in a more immediate, pressing way.

The first film in the documentary series “Love & Rage” is mostly about members of Extinction Rebellion. It reveals the depth of climate grief in a very personal way and shows its role in climate awakenings and activism. There is a lot of sadness in the film, along with the deep relief of laughter and profound moments of joy, but also the experience of one’s own mortality.

This is the nature of climate grief, which must be shared, shouted out into the world, sung, or stifled. The film offers a way to share the emotions of Czech rebels who managed to transform their tears into active climate rebellion.

TRAILER: https://vimeo.com/389504096