Extinction Rebellion Česká republika

Aktualizovaný obsah této stránky naleznete na https://www.extinctionrebellion.cz/jednejme-okamzite/akce-udalosti/zmena-uzemniho-planu-ustredni-hrbitov/695/

Změna územního plánu - Ústřední hřbitov

18. srpna 2020 21.00 – 27. srpna 2020 0.00
Ústřední hřbitov (Brno), Brno
Pár tropických dní navíc přežijeme, že? :)
V roce 1990 byl průměrný počet trop. dní 4. Loni to již bylo 25. I kdybychom rázem přestali emitovat CO2, teplota poroste 2 až 3 dekády. Klimatologové odhadují, že v roce 2050 budeme mít letní maxima kolem 45C.
Vlny veder v roce 2003 způsobily v Evropě 50-70 tis předčasných úmrtí, 20% pokles produkce obilovin ve Francii, 80% pokles na Ukrajině.

Akcí chceme upozornit na fakt, že město Brno i celá ČR koná v oblasti klimatické změny nedostatečně. Že mitigační a adaptační plán města Brna je vzhledem k posledním poznatkům nedostatečný. Že veřejnost má ústavou ukotvený nárok na příznivé životní prostředí a právo na úplné informace o něm.

Chceme v lehce satickém duchu upozornit na zavážný fakt, že nám jde skutečně o krk a že se nám nelíbí liknavý přístup našich zastupitelů, který vede k potřebě větší výměry Ústředního hřbitova. Současně budeme informovat veřejnost o závažnosti klimatické změny.

Akce proběhne v druhé polovině srpna.