Extinction Rebellion Česká republika

Aktualizovaný obsah této stránky naleznete na https://www.extinctionrebellion.cz/ochrana-osobnich-udaju/

Zásady zpracování osobních údajů fyzických osob

Rádi bychom Vás ujistili, že Extinction Rebellion Czech Republic – Rebelie proti vyhynutí, z.s., společnost se sídlem na adrese V Šáreckém údolí 281/54, Dejvice, 160 00 Praha 6, zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu L, vložce číslo 72384 (dále jen „XR ČR“ nebo „my“) jako správce Vašich osobních údajů těmto věnuje maximální pozornost.

Kromě obecného nařízení (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) se při jejich zpracování řídíme i platnými zákony České republiky, t.j. zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-110).

Jaké údaje zpracováváme

Zpracováváme následující údaje:

Za jakým účelem je zpracováváme

Vaše údaje zpracováváme za těmito účely:

Co nás k tomu opravňuje

Veškeré Vaše údaje zpracováváme s Vaším souhlasem.

Na jak dlouho

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu 5 let.

Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?

Stejně jako my máme při zpracování vašich osobních údajů svá práva a povinnosti, máte určitá práva také Vy.

Mezi tato práva patří:

Jak lze jednotlivá práva uplatnit?

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti, či cokoliv jiného, se můžete obracet na e-mailovou adresu ahoj@extinctionrebellion.cz.

Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění Vás samozřejmě budeme informovat.