Extinction Rebellion Česká republika

Aktualizovaný obsah této stránky naleznete na https://www.extinctionrebellion.cz/fakta/nase-pozadavky/

Naše požadavky

Extinction Rebellion (XR, česky Rebelie proti vyhynutí) je mezinárodní nadstranické hnutí, které se prostřednictvím nenásilných přímých akcí snaží přimět vlády v jednotlivých zemích, aby začaly rychle jednat v nynější situaci klimatické a ekologické krize.

Máme tři požadavky:

1/ Říkejte nám pravdu.

Žádáme, aby vláda podle pravdy oznámila, jak vážná je naše situace, aby změnila veškerou legislativu, která není v souladu s danou situací, a aby společně s médii komunikovala naléhavost změny, včetně toho, co mají dělat jednotlivci, komunity a firmy.

2/ Okamžitě začněte jednat.

Dobré úmysly a doporučení polární ledový příkrov nezachrání. Vláda musí neprodleně přijmout právně závazná pravidla k dosažení uhlíkové neutrality do roku 2025 a ke snižování spotřeby. Musí podniknout i další kroky, abychom zabránili přílišnému nárůstu objemu skleníkových plynů v atmosféře.

Vláda nechť spolupracuje na mezinárodní úrovni, tak aby globální ekonomika nevyužívala více než polovinu zdrojů, které se ročně udržitelně obnovují.

Tyto požadavky vyžadují iniciativu a mobilizaci všech sil – tato opatření svým rozsahem připomínají válečný stav. A proto:

3/ Potřebujeme nadstranickou politiku.

Nemáme plnou důvěru, že vláda vykoná odvážné, rychlé a dlouhodobé změny nezbytné ke splnění našich požadavků. Rovněž nemáme v úmyslu dávat politikům více moci. Místo toho žádáme vytvoření občanského shromáždění, které by dohlíželo na zavádění požadovaných změn a představovalo funkční demokratický nástroj pro řešení současné krizové situace.

Co je občanské shromáždění?

Občanské shromáždění je demokratický nástroj používaný k řešení otázek nebo problémů národní důležitosti, které politici nechtějí nebo nejsou schopni efektivně řešit. Účastníci jsou vybíráni z řad občanů tak, aby shromáždění představovalo ideálně jakousi miniaturní verzi společnosti. Pravidelně se setkávají a nezávislí experti je seznamují s vědeckými poznatky k danému tématu, o nichž se průběžně rokuje. Cílem shromáždění je prostřednictvím racionální diskuse dospět k odpovědi na otázku nebo k návrhu řešení.

Více informací najdete na stránce o občanském shromáždění.