Extinction Rebellion Česká republika

Aktualizovaný obsah této stránky naleznete na https://www.extinctionrebellion.cz/fakta/literatura-ke-klimaticke-a-ekologicke-krizi/

Literatura ke klimatické a ekologické krizi / Reading list on the climate and environmental crisis

Klimatická a environmentální krize, věda, politika, perspektivy, náměty / Climate and environmental crisis, science, politics, perspectives

Naše skutky už se nezvládají rozpustit. Napínáme svět do krajnosti a přímo pozorujeme důsledky svých činů.
Amrita Bhohiová

Our deeds no longer dissolve in the world, the world is stretched, we see the consequences of our actions.
Amrita Bhohi

Osobní pohledy a návody, psychologická pomoc, aktivismus, vize / Personal views, emotional support, activism, visions

Ten prvopočáteční krok – říci si „Svět je živoucí místo a já nejsem jeho pánem a vládcem“ – je nezbytnou a zároveň postačující podmínkou pro všechno následující.
Richard Powers

That initial first step—of saying, “The world is a living place, and I am not the lord and master of it”—is a necessary and sufficient precondition for everything that follows.
Richard Powers

Příroda a spirituální ekologie, obnovení vztahu k živému světu / Nature and spiritual ecology, connection to the living world

Každé roční období prožívejte tak, jak ubíhá, dýchejte jeho vzduch, pijte jeho nápoje, okuste jeho ovoce a vše na sebe nechte působit.
Henry David Thoreau, přel. Jan Hokeš

Live in each season as it passes—breathe the air, drink the drink, taste the fruit, & resign yourself to the influences of each.
Henry David Thoreau

Beletrie / Fiction

Příběhy na vás začnou pracovat a změní způsob, jakým nahlížíte na svět – to je moje zkušenost – tak, jak by to žádná argumentace ani sebevětší množství racionálních důvodů nedokázaly.
Paul Kingsnorth

[Stories] start to work on you, and they change the way that you see the world—that’s been my experience of them—in a way that no amount of argument and no number of rational cases ever could.
Paul Kingsnorth

Knihy pro děti / Children's books

Musíme se stát rodiči budoucnosti. Jak toho dosáhnout? Tak, že tuto metaforu pochopíme doslova. Dokud nezačneme brát skutečně vážně, co to opravdu znamená být dobrými rodiči svých dětí, nebude to stačit k tomu, abychom se opravdu postarali o celou budoucnost.
Rupert Read

We need to become parents of the future. How do we do that? By taking the metaphor literally. By understanding that only if we take completely seriously what it really means to be good parents to our children, will it really be enough to take care of the whole future.
Rupert Read

Tato bibliografie je rozšířením bibligrafií vypracovaných pro Plav 3/2021, Heroine 5/2021 a Heroine 5/2023. Je průběžně aktualizována a doplňována.