Extinction Rebellion Česká republika

Aktualizovaný obsah této stránky naleznete na https://www.extinctionrebellion.cz/fakta/zdroje-ke-klimaticke-a-ekologicke-krizi/

Zdroje ke klimatické a ekologické krizi

Odborné zdroje

IPCC

Mezivládní panel pro změny klimatu (Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC) je vědecký mezivládní orgán fungující od roku 1988 v rámci OSN. IPCC neprovádí vlastní výzkum, jeho činnost spočívá v přípravě speciálních zpráv na základě publikované a recenzované odborné literatury. Znění zpráv vychází z konsenzu zástupců zúčastněných států, představuje tedy spíše konzervativní pohled na problematiku.

NASA

Když se řekne NASA, většina z nás si představí raketoplány a družice, kromě toho ale tato organizace zkoumá i naši planetu, její atmosféru, klimatické procesy, počasí. Nyní nás NASA varuje: Jsme v klimatické krizi. Jejich web je přehledný a informačně nabitý; můžete se tam například dozvědět, proč příčinou globálního oteplování nemohou být Milankovičovy cykly.

Faktaoklimatu.cz

Stránka, kterou dalo dohromady několik českých akademiků, klimatologů a studentů. Z obsáhlých reportů IPCC a dalších vědeckých článků dohledali nejpodstatnější informace a přetavili je do přehledných infografik.

CzechGlobe

CzechGlobe je zkrácený název Ústavu výzkumu globální změny pod Akademií věd ČR. Jinými slovy jde o naše největší odborníky na otázky klimatu. V roce 2019 vypracovali první část studie Očekávané klimatické podmínky v České Republice. Z práce můžeme vyčíst, že v roce 2100 nás čeká oteplení o 3–6 °C oproti letům 1981–2010.

CzechGlobe kromě toho také spolu s Člověkem v tísni vypracoval online kurz pro pedagogy 2. stupně ZŠ a SŠ. Kurz je zdarma a hodí se nejen pro učitele. Velký důraz je zde kladen na samotný mechanismus globálního oteplování – jak fungují skleníkové plyny apod.

Scientists Warning

Rozcestník, kde najdete vše důležité. Taková malá Wikipedie klimatické krize. Články jsou prokládané videi a jsou ozdrojované.

Skeptical Science

Sbírka nejpopulárnějších tvrzení a hoaxů o klimatu s komentářem vycházejícím z publikovaných a recenzovaných odborných článků.

Project Drawdown

Zřejmě nejcelistvější plán na řešení klimatické krize. Tato stránka v angličtině představuje 100 východisek z globální situace + další ideje, které jsou zatím ve vývoji. Řešení se vám zobrazí podle sekcí, ale lze se doklikat i k „Summary by Rank“ – zobrazení dle důležitosti v žebříčku. Možná nejlepší způsob, jak se s projektem Drawdown obeznámit, je přes TedTalk video s Chadem Frischmannem.

Populárně naučné zdroje

Pohled do propasti a další texty na A2larmu

Pohled do propasti už bez nadsázky hodně lidem změnil život. Tento strhující článek rozebírá téma klimatické krize velmi podrobně a s obrovským množstvím odkazů. Popisuje planetární odpovědi na lidskou činnost a také to, jak se dávají do pohybu tzv. zpětné vazby (jako je třeba snížená odrazivost Arktidy v důsledku tání ledu, čímž dochází k dalšímu oteplení). Jde o strašidelné čtení, ale vše je založené na objektivním vědeckém poznání.

Server A2larm se problematice klimatu věnuje dlouhodobě, doporučujeme sledovat rubriku Budoucnost je teď. Za přečtení stojí zejména obsáhlý článek Za novou planetární politiku, věnovaný lidské tendenci vyčerpávat zdroje a možným řešením situace.

Climate Reality Check

Velmi názorné shrnutí aktuálních odborných zdrojů. Jednoznačné, neúprosné. Must read!

Emergency on Planet Earth

Detailně členěné a bohatě ozdrojované otázky a odpovědi na webu Extinction Rebellion UK.

Klimatická změna: jaká je realita a s čím už musíme počítat?

Velmi čtivě napsaný článek pro začátečníky, vhodný i pro lidi s nulovou znalostí tématu.

Climate change: The Facts

Klimatická změna v oceňovaném dokumentu popularizátora přírodovědných a ekologických témat sira Davida Attenborougha. Aktuálně není dostupný na Youtube, lze jej stáhnout v anglickém znění s českými titulky ze serveru Uložto. Časem se zde zřejmě objeví i jeho nejnovější dokument Extinction: The Facts.

Before The Flood / Je s námi konec?

Aneb „dokument Leonarda DiCapria“.

The Future is grim

Bohatě ozdrojovaný přehled ponurých vyhlídek lidstva publikovaný na serveru Medium.

Dodatkové zdroje