Extinction Rebellion Česká republika

Aktualizovaný obsah této stránky naleznete na https://www.extinctionrebellion.cz/jednejme-okamzite/akce-udalosti/14-pochod-za-zklidneni-dopravy-a-30-kmh-v-sirsim-centru/1994/

✌🐌 14. pochod za zklidnění dopravy a 💟30 km/h v širším centru

15. května 2023 18.00 – ?
Anděl, Praha
Pojďte s námi na 14. pochod za zklidnění dopravy!
👫 👪 👬 👭 💏👯 👫 👪 👬 👭 💏👯 👫 👪 👬 👭 💏👯 👫

Kdy
-----
pondělí, 15. 5. 2023 18:00

(Sejdeme se v 18:00, na pochod vyrazíme cca v 18:15.)

Kde
-----
Místo srazu: metro Anděl
Cíl: Palackého náměstí
Délka: 1,9 km
Trasa: https://mapy.cz/s/kogetohuva


Proč 💟30
--------------
💟 BEZPEČNÉ ULICE – Méně úmrtí a vážných zranění.
💟 ULICE PRO LIDI – Více chodců, cyklistů, koloběžek. Méně aut, hluku a prachu.
💟 UDRŽITELNÁ DOPRAVA – Méně zplodin a emisí CO2.


S sebou:
--------------------
Můžete si vzít vlastní bannery a cedule se vzkazem pro vedení města.

Proč pochod?
------------------
Obyvatelé Prahy si přejí zklidnění dopravy. Omezení intenzity automobilové dopravy je nutné i pro dodržení klimatického závazku. Politici to vědí, ale přes všechny sliby pro to nic nedělají. Naopak, plánují další předražené stavby dálnic a tunelů, které do Prahy přivedou ještě víc aut.
https://zdopravy.cz/omezeni-aut-v-centru-prahy-mistni-by-to-privitali-ukazal-pruzkum-149407/

Pojďme politikům ukázat, že je čas, aby začali jednat. Když politici selhávají, je tu ještě občanská společnost.

Přijďte a pozvěte své známé. Každý se počítá!

Jde o ohlášené shromáždění. Půjdeme v pravém pruhu silnici, auta necháme projíždět v levém pruhu. Na naši bezpečnost dohlédne Policie ČR. Akce je vhodná i pro děti a domácí zvířátka.

Těšíme se na vás! Díky, že vám to není jedno! ✌🐌


==============================================Join us for the 14th March for Traffic Calming!
👫 👪 👬 👭 💏👯 👫 👪 👬 👭 💏👯 👫 👪 👬 👭 💏👯 👫

When
-----
Monday, May 15, 2023 6:00 PM

(We will meet at 6:00pm, and leave for the march at approximately 6:15pm.)

Where
-----
Meeting place: metro Anděl
Destination: Palackého náměstí
Length: 1.9 km
Route: https://mapy.cz/s/kogetohuva


Why 💟30
--------------
💟 SAFE STREETS - Fewer deaths and serious injuries.
💟 STREETS FOR PEOPLE - More pedestrians, cyclists, scooters. Less cars, noise and dust.
💟 SUSTAINABLE TRANSPORT - Less pollutants and CO2 emissions.


Takeaway:
--------------------
You can bring your own banners and signs with a message for the city leadership.

Why march?
------------------
The people of Prague want traffic calming. Reducing the volume of car traffic is also necessary to meet the climate commitment. Politicians know this, but despite all the promises, they do nothing to make it happen. On the contrary, they are planning more overpriced motorway and tunnel construction, which will bring even more cars into Prague.
https://zdopravy.cz/omezeni-aut-v-centru-prahy-mistni-by-to-privitali-ukazal-pruzkum-149407/

Let's show the politicians that it's time to act. When politicians fail, there is civil society.

Come and invite your friends. Everyone counts!

This is an announced rally. We'll walk in the right lane of the road, let the cars pass in the left lane. We'll be supervised for our safety by the Czech Police. The event is suitable for children and pets.

We look forward to seeing you! Thanks for caring! ✌🐌