Extinction Rebellion Česká republika

Aktualizovaný obsah této stránky naleznete na https://www.extinctionrebellion.cz/jednejme-okamzite/akce-udalosti/blokadou-za-klima-ano-nebo-ne-otevrene-forum/1376/

Blokádou za klima – ano, nebo ne? Otevřené fórum

15. září 2022 17.00 – ?
Skauský institut na Staromáku
Otevřené fórum pro všechny, kterým není lhostejná budoucnost planety

Nenásilné přímé akce, které dlouhodobě organizuje Extinction Rebellion – Rebelie proti vyhynutí (XR), představují záměrné porušení zákona, jehož cílem je přitáhnout pozornost ke klimatické a environmentální krizi. V minulosti na území ČR proběhla například blokáda magistrály, České národní banky nebo výjezdu z tunelu Blanka. Pro některé jsou tyto akce nepostradatelným nástrojem, pro další nefunkční aktivitou, která ve výsledku jen snižuje ochotu české veřejnosti zapojit se do ochrany klimatu. Přijďte se s námi potkat na otevřeném fóru a toto téma prodiskutovat. Co vám přijde smysluplné? Čemu věříte? Co vás zajímá?

Naším záměrem je vytvořit otevřený prostor, kde budeme sdílet různé zkušenosti a pohledy na věc za podpory facilitátorů. Budete mít možnost vyjádřit své postoje, osobní zkušenosti i pocity a zároveň si vyslechnout i názory ostatních (a ne o nich jen číst na Facebooku). Všechny postoje a úhly pohledu jsou vítány a zajímají nás.

Na setkání nejdříve na dané téma promluví ve svých krátkých příspěvcích hosté:

Anna Bromová - Komunikátorka a designérka, která je dlouhodobě aktivní v hnutí za klimatickou spravedlnost. Má zkušenosti ze soukromého sektoru, veřejného sektoru (kancelář ombudsmanky) i mezinárodních organizací (Unicef Myanmar). Aktuálně působí jako asistentka výzkumu v CzechGlobe - Ústavu výzkumu globální změny AV ČR a na katedře environmentalistiky Masarykovy univerzity vyučuje předmět Přímá akce v environmentálním hnutí.

Jarmila Johnová - celý dospělý život se věnuje ekologii, nejdříve v rámci Charty 77, potom od roku 1988 v o.
s. Pražské matky, posléze Pěšky městem. Věnuje se především ochraně ovzduší a dopravě v souvislosti s veřejným prostranstvím a klimatickou změnou. Zúčastnila se jarních dopravních blokád s XR v rámci kampaně 3C pro UA. Je matkou 3 dětí s 4 vnoučat.

Petr Baroch - Petr se dlouhodobě věnuje migraci a uprchlictví z pozice právníka a zároveň je jako sociální pracovník zapojen rovněž do oblasti duševního zdraví. Několik let byl aktivním členem české odnože hnutí Extinction Rebellion. Je jedním ze zakladatelů a zakladatelek kolektivu „Jezevky“, který se z hnutí časem vydělil a má za sebou například úspěšnou kampaň Spát doma! Jezevky - nespokojená divá zvěř vzpírající se současnému fungování uvadajícího ekosystému. Kolektiv s čenichy větřícími smysluplnější, nadějnou a spravedlivější budoucnost, kde společenské uspořádání umožní rozvíjení rozmanitosti všech na místo jejího potlačování pro falešnou představu nekonečného růstu. Spolčení tlap a tlapek pro vytváření udržitelných alternativ k ideologii poháněné hltavostí a strachem. Sdružení se zuby a drápy připravených na obranu před snahou o útlak a zostuzování ve jménu prázdných hesel.

Následovat bude facilitovaná diskuse všech přítomných.

Akci organizují členové a členky české odnože Extinction Rebellion. Pozvání přijali také bývalí členové XR, kteří nyní založili radikálnější hnutí s názvem Poslední generace.

Facilitátory setkání budou Anna Ryvolová, Tomáš Hochman a Boleslav Keprt.

Pro přihlášení prosím vyplňte formulář zde: https://forms.gle/RmHPbyk9GdbGx9NQA

Akce se uskuteční v rámci Týdnu pro klima a je zdarma.
https://tydenproklima.cz/