Extinction Rebellion Česká republika

Aktualizovaný obsah této stránky naleznete na https://www.extinctionrebellion.cz/jednejme-okamzite/akce-udalosti/desaty-pochod-za-zklidneni-dopravy-a-vychozi-limit-30-kmh-ve-vnitrnim-okruhu/1993/

✌🐌 Desátý pochod za zklidnění dopravy a výchozí limit 💟30 km/h ve vnitřním okruhu.

19. dubna 2023 17.30 – ?
Hradčanská
Ve středu pořádáme jubilejní 10. pochod za zklidnění dopravy a třicítku v Praze!
Pojďte s námi!

👫 👪 👬 👭 💏👯 👫 👪 👬 👭 💏👯 👫 👪 👬 👭 💏👯 👫

PROČ 💟 30?
---------------------------------------------------------------------------------
💟 30 => BEZPEČNÉ ULICE
Méně úmrtí a vážných zranění.

💟 30 => ULICE PRO LIDI
Více chodců, cyklistů, koloběžek. Méně aut, hluku, prachu a prostoru pro auta.

💟 30 => UDRŽITELNÁ DOPRAVA
Méně zplodin a emisí CO2. Omezení aut je nutné pro dosažení klimatického závazku, ke kterému se politici hlásí, ale ve skutečnosti prosazují víc aut ve městě.
---------------------------------------------------------------------------------

💟 30 se osvědčila v Paříži, Bruselu, Oslu, Helsinkách, Štýrském Hradci, Barceloně. Zavádí ji Berlín a 500 německých měst.


📆 KDY A KDE:
------------------
Sejdeme se 19. dubna v 17:30 na zastávce metra A - Hradčanská (před obchodem Tesco)


🧭 TRASA:
------------------
V 17:45 se vydáme na pomalou procházku, projdeme Bádeniho a Chotkovou ulicí, přes Mánesův most, Křižovnickou a Platnéřskou. Pochod skončíme na Mariánském náměstí před budovou Magistrátu.

https://mapy.cz/s/lahovakesa

👜 CO VZÍT S SEBOU:
-------------------------------
Můžete si vzít své cedule a transparenty, které vystihnou vaši náladu a předají vzkaz politikům ve vedení města.

Bez obav můžete na procházku vzít i své děti a domácí mazlíčky.
Naši bezpečnost zajistí policejní doprovod. Policisté jsou vstřícní, napomínají nerudné řidiče a zpomalují je, aby nás míjeli bezpečně.

Uvítáme, pokud budete také dělat fotky a videa a sdílet je na sítích, nebo nám je pošlete, abychom je sdíleli.

⚠️ A hlavně: Pozvěte své kamarády a známé! Každý se počítá! ⚠️


DALŠÍ INFO:
---------------------------------
Video - Proč jdeme do ulic?
https://youtu.be/3z9ju6vuzAk

30 km/h je v Bruselu základní limit, na vybraných hlavních ulicích je rychlost zvýšena na 50. Limit neplatí pro tramvaje.
https://city30.brussels/basics

Zavedení limitu 30km/h napadli taxikáři, soud jim nevyhověl.
https://www.gearrice.com/update/justice-validates-the-speed-limit-at-30-km-h-in-paris-no-escape-possible/

----------------------------------


Tak ve středu, 17:30, těšíme se :-)

👇 Sdílejte událost a klikněte na Jdu nebo Mám zájem! 👇
=====================================
🇬🇧 🇬🇧 🇬🇧 🇬🇧 🇬🇧 🇬🇧 🇬🇧 🇬🇧 🇬🇧 🇬🇧 🇬🇧 🇬🇧 🇬🇧 🇬🇧 🇬🇧

------------------------------------------------------------------
✌🐌 Tenth march for traffic calming and default limit 💟30 km/h in the inner ring road.
------------------------------------------------------------------

On Wednesday we are organizing the 10th anniversary march for traffic calming and the 30th march in Prague!
Come with us!

👫 👪 👬 👭 💏👯 👫 👪 👬 👭 💏👯 👫 👪 👬 👭 💏👯 👫

WHY 💟 30?
---------------------------------------------------------------------------------
💟 30 => SAFE STREETS
Fewer deaths and serious injuries.

💟 30 => STREETS FOR PEOPLE
More pedestrians, cyclists, scooters. Less cars, noise, dust and space for cars.

💟 30 => SUSTAINABLE TRANSPORT
Less pollutants and CO2 emissions. Limiting cars is necessary to achieve the climate commitment.
---------------------------------------------------------------------------------

The 💟 30 has proven itself in Paris, Brussels, Oslo, Helsinki, Graz, Barcelona. Berlin and 500 German cities are implementing it.


📆 WHEN AND WHERE:
------------------
We will meet on April 19 at 5:30 p.m. at metro stop A - Hradčanská (in front of Tesco store)


🧭 ROUTE:
------------------
At 17:45 we will go for a slow walk, passing through Bádeni and Chotkova streets, over Mánes Bridge, Křižovnicka and Platnéřská. We will end the march on Marian Square in front of the Municipality building.

https://mapy.cz/s/lahovakesa

👜 WHAT TO TAKE WITH YOU:
-------------------------------
You can take your signs and banners that will capture your mood and convey your message to the politicians in charge of the city.

Feel free to bring your children and pets along for the walk.
Police escorts will ensure our safety; officers are helpful, admonishing rude drivers and slowing them down to pass us safely.

We also welcome you to take photos and videos and share them on the networks, or send them to us to share.

⚠️ And most importantly: invite your friends and acquaintances! Everyone counts! ⚠️


MORE INFO:
---------------------------------
Video - Why are we taking to the streets?
https://youtu.be/3z9ju6vuzAk

30 km/h is the basic speed limit in Brussels, but on selected main streets the speed limit is increased to 50. The limit does not apply to trams.
https://city30.brussels/basics

Taxi drivers challenged the 30km/h limit, the court did not uphold it.
https://www.gearrice.com/update/justice-validates-the-speed-limit-at-30-km-h-in-paris-no-escape-possible/

----------------------------------


So Wednesday, 5:30pm, looking forward to it :-)

👇 Share the event and click Going or Interested! 👇