Extinction Rebellion Česká republika

Aktualizovaný obsah této stránky naleznete na https://www.extinctionrebellion.cz/jednejme-okamzite/akce-udalosti/devaty-pochod-za-zklidneni-dopravy-a-plosnou-tricitku-ve-vnitrnim-okruhu/1986/

✌🐌 Devátý pochod za zklidnění dopravy a plošnou 💟 třicítku 💟 ve vnitřním okruhu.

13. dubna 2023 17.00 – ?
Právnická fakulta Univerzity Karlovy
Už více než měsíc děláme pochody, kterými chceme upozornit na neudržitelnou dopravu v hlavním městě a přesvědčit politiky, aby ji začali konečně řešit. Byli jsme úspěšní?
Z části. Podařilo se nám rozproudit debatu, politici ale zatím stále váhají. Nezbývá než jim ukázat, že situace je opravdu neudržitelná. Pochody budou pokračovat i v tomto měsíci.

Využijte příležitost zúčastnit se 9. pochodu za zklidnění dopravy v hlavním městě!
👫 👪 👬 👭 💏👯 👫 👪 👬 👭 💏👯 👫 👪 👬 👭 💏👯 👫 👪 👬 👭 💏👯

PROČ 💟 30?
--------------
Proč jdeme do ulic? Pusťte si krátké video:
https://youtu.be/3z9ju6vuzAk

Nebo záznam debaty v ČT (čas 32:10)
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1096898594-udalosti-komentare/223411000370406/q

Víc si můžete přečíst třeba v tomhle článku:
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/komentar-tricitka-ve-mestech-ma-smysl-vetsi-nez-26-pruhu-173350

📆 KDY A KDE:
----------------
Sejdeme se 13. dubna v 17:00 před budovou Právnické fakulty:
Nám. Curieových 7, Praha 1.

🧭 TRASA:
---------
V 17:15 se vydáme na pomalou procházku po nábřeží až k Těšnovskému tunelu, před kterým odbočíme na magistrálu a dojdeme před budovu Hlavního nádraží.

https://en.mapy.cz/s/mutagojaho

👜 CO VZÍT S SEBOU:
--------------------------
Můžete si vzít cedule a transparenty, které vystihnou vaši náladu a předají vzkaz politikům ve vedení města.
Bez obav můžete na procházku vzít i své děti a domácí mazlíčky. Naši bezpečnost zajistí policejní doprovod.
Uvítáme, pokud budete také dělat fotky a videa a sdílet je na sítích, nebo nám je pošlete, abychom je sdíleli.
⚠️ A hlavně: Pozvěte své kamarády a známé! Každý se počítá! ⚠️
Uvidíme se ve čtvrtek!===============================================

For more than a month we have been doing marches to draw attention to the unsustainable traffic in the capital and to convince politicians to finally start addressing it. Have we been successful?
In part. We have managed to stir up debate, but politicians are still hesitant. We have no choice but to show them that the situation is indeed unsustainable. The marches will continue this month.

Take the opportunity to take part in the 9th march for traffic calming in the capital!


WHY 30?
--------------
Why are we taking to the streets? Watch a short video:
https://youtu.be/3z9ju6vuzAk

Or a recording of the debate on CT (time 32:10)
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1096898594-udalosti-komentare/223411000370406/q

You can read more in this article:
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/komentar-tricitka-ve-mestech-ma-smysl-vetsi-nez-26-pruhu-173350

WHEN AND WHERE:
----------------
We will meet on April 13 at 5:00 pm in front of the Law School building:
Square. Curieových 7, Prague 1.

ROUTE:
---------
At 17:15 we will take a slow walk along the waterfront to the Těšnovský tunnel, before which we will turn onto the main street and walk to the Main Railway Station.

https://en.mapy.cz/s/mutagojaho

WHAT TO TAKE WITH YOU:
--------------------------
You can take signs and banners that will capture your mood and convey your message to the politicians in charge of the city.
Feel free to bring your children and pets along for the walk. A police escort will ensure our safety.
We also welcome you to take photos and videos and share them on the networks, or send them to us to share.
And most importantly: invite your friends and acquaintances! Everyone counts!
See you on Thursday!