Extinction Rebellion Česká republika

Aktualizovaný obsah této stránky naleznete na https://www.extinctionrebellion.cz/jednejme-okamzite/akce-udalosti/predani-vyzvy-ceske-vlade/1336/

Předání výzvy české vládě

7. března 2022 11.00 – ?
Strakova Akademie, Kosárkovo Nábřeží, Prague
Sejdeme se v 11:00 před Strakovou akademií a společně předáme vládě České repupliky výzvu v následujícím znění:

Vládě České republiky a všem poslancům a poslankyním Českého parlamentu


My, občané České republiky, odsuzujeme ruskou vojenskou invazi na Ukrajinu.
Uvědomujeme si, že tato invaze je financována částečně i našimi platbami za plyn.
Abychom snížili svou závislost na plynu dováženém z Ruska, budeme až do konce topné sezony 2021/2022 udržovat ve svých plynem vyhřívaných domácnostech teplotu 18 °C nebo nižší. Tím snížíme svou spotřebu plynu až o 40 % v příštích měsících.
Vyjadřujeme tak svou solidaritu s civilním obyvatelstvem zasaženým válkou více než jenom symbolicky.
Zároveň vidíme tuto válku jako předzvěst budoucích konfliktů v důsledku klimatické krize. Blížící se klimatický kolaps bude ve svých dopadech ještě mnohem hrozivější než právě probíhající války.

Žádáme proto, aby Vláda České republiky jako první krok směrem k nezávislosti na fosilních palivech v co nejkratším možném termínu vydala nařízení, podle něhož až do konce topné sezony 2021/2022 všechny firmy a instituce vytápějící plynem nastaví teplotu svých místností a provozoven na zákonem dané minimum.

Další kroky by měly v přípravě na příští zimu opět směřovat ke značným úsporám energií v domácnostech i podnicích, k razantnímu rozšíření zdrojů obnovitelné energie a k elektrifikaci dopravy a průmyslu.

Pokud během dalších týdnů neuvidíme konkrétní kroky směřující k vydání výše zmíněného vládního nařízení, budeme nucení zahájit nenásilné blokády dopravy v Praze.