Extinction Rebellion Česká republika

Aktualizovaný obsah této stránky naleznete na https://www.extinctionrebellion.cz/jednejme-okamzite/akce-udalosti/sedmy-pochod-za-zklidneni-dopravy-v-praze-a-zavedeni-limitu-30-kmh-po-vzoru-parize-a-bruselu/1987/

✌️🐌 Sedmý pochod za zklidnění dopravy v Praze a zavedení limitu 💟30 km/h po vzoru Paříže a Bruselu

29. března 2023 17.00 – ?
Dienzenhoferovy sady -> Národní Muzeum
🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢
!!! Pojďte s námi na sedmý pochod za zklidnění dopravy v Praze !!!
🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢

Ve středu 29. března od 17:00 pořádáme další demonstraci za zklidnění dopravy a zavedení plošného limitu 30 km/h po vzoru Paříže a Bruselu.

👫👬👭👫🚲👬👭👫👬👭👫🚲👬👭👫🚲👬👭👫👬👭🚙🚗🚕🚙🚛🚗🚚🚙🚕

Politici nám před volbami slibovali bezpečnější a klidnější ulice, které neslouží jen autům. A výsledek? Mazání cyklopruhů? Stavby dalších tunelů a dálnic, které do Prahy přivedou ještě víc aut? Povede dál kolem Národního muzea dálnice? 33 let od prvního protestu za humanizaci magistrály?

Pojďme dát politikům najevo, co si o tom myslíme!

Chceme:
❤️️ bezpečnější ulice
❤️️ tiché ulice
❤️️ méně aut v centru
❤️️ méně výfukových zplodin a karcinogenního prachu
❤️️ bezpečný prostor pro cyklisty a chodce

Plošná třicítka je bezpečná pro všechny a podle zkušeností ze západních měst ani řidiče nezdrží, doprava bude plynulejší a v ulicích bude méně aut, protože víc lidí dá přednost kolu nebo MHD.

https://www.europeandatajournalism.eu/eng/News/Data-news/None-of-the-European-cities-that-lowered-the-speed-limit-to-30-km-h-regrets-it

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

Půjdeme z Diezenhoferových sadů přes Jiráskův most, Reslovou, Ječnou a Legerovou k Národnímu muzeu:
https://en.mapy.cz/s/ferofufaje

Jde o ohlášené shromáždění, nepotřebujete nic s sebou. Můžete si vzít vlastní transparenty, srdíčka, hodit se budou i hudební nástroje. Akce je vhodná i pro děti a domácí mazlíčky. Nezapomeňte pozvat i své známé!
Minule nás bylo 100. Bude nás teď 150, 200, 300?

Řidiči, ve středu: Nechte auto doma.
https://ct24.ceskatelevize.cz/specialy/30-let-zpet/3059028-30-let-zpet-nechte-auto-doma


===================================================
🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢
!!! Join us on the seventh march for traffic calming in Prague !!!
🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢

On Wednesday 29th March at 17:00 we are organising another demonstration for traffic calming and the introduction of a 30 km/h speed limit, following the example of Paris and Brussels.

👫👬👭👫🚲👬👭👫👬👭👫🚲👬👭👫🚲👬👭👫👬👭🚙🚗🚕🚙🚛🚗🚚🚙🚕

Before the elections, politicians promised us safer and quieter streets that are not just for cars. And the result? Deleting bike lanes? Building more tunnels and motorways that will bring even more cars to Prague? Will a motorway continue to run past the National Museum? 33 years since the first protest for the humanization of the motorway?

Let's let the politicians know what we think.

We want to:
❤️️ safer streets
❤️️ quiet streets
❤️️ fewer cars downtown
❤️️ less exhaust fumes and carcinogenic dust
❤️️ safe space for cyclists and pedestrians

A 30 km/h zone is safe for everyone and, according to experience in western cities, it won't even delay drivers, traffic will flow more smoothly and there will be fewer cars on the streets because more people will prefer to cycle or take public transport.

https://www.europeandatajournalism.eu/eng/News/Data-news/None-of-the-European-cities-that-lowered-the-speed-limit-to-30-km-h-regrets-it

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

We will walk from Diezenhofer's Gardens through Jirásek's Bridge, Reslova, Ječná and Legerova to the National Museum:
https://en.mapy.cz/s/ferofufaje

This is an announced gathering, you don't need to bring anything. You can bring your own banners, hearts, musical instruments will be useful. The event is also suitable for children and pets.
Don't forget to invite your friends!
Last time there were 100 of us. Will there be 150, 200, 300?

Drivers, Wednesday: Leave the car at home.
https://ct24.ceskatelevize.cz/specialy/30-let-zpet/3059028-30-let-zpet-nechte-auto-doma