Extinction Rebellion Česká republika

Aktualizovaný obsah této stránky naleznete na https://www.extinctionrebellion.cz/jednejme-okamzite/akcni-konsensus/

Akční konsensus

Akční konsensus tvoří soubor závazných pravidel pro nenásilné přímé akce hnutí Extinction Rebellion (XR). Při účasti na těchto akcích je nezbytně nutné, abyste jej dodržovali.

Snažíme se upozorňovat okolí na kritický stav světa. Naším cílem je chránit svou zemi i celou planetu, která je naším domovem. Rebelujeme proti vyhynutí, protože lidstvo i mnoho dalších druhů, s nimiž sdílíme životní prostředí, se ocitly v ohrožení. Při akcích jednotlivých afinitních skupin i při větších událostech hodláme spolupracovat a vzájemně se podporovat i s dalšími organizacemi a iniciativami v ČR i v zahraničí. Vnímáme, že různá hnutí volí různé přístupy, a svou taktiku jsme připraveni přizpůsobit situaci.

Za všech okolností jsme ohleduplní vůči spoluobčanům, kteří se věnují vlastním každodenním záležitostem. Raději bychom veřejný pořádek nenarušovali, zároveň však cítíme, že nás současný politický, ekonomický a společenský systém k této formě protestu dotlačil. Bez narušitelských akcí na veřejných místech v malých i velkých městech by byl dopad našich snah minimální a pouze lokální. Chápeme však, že tím můžeme uškodit lidem, kteří jsou bezprostředně finančně závislí na svém zaměstnání.

Na našich akcích a při komunikaci s veřejností, úředními osobami i mezi sebou se vždy chováme nenásilně. S každým jednáme důstojně a s respektem. Princip nenásilí je pro naše hnutí klíčový, jsme si však vědomi toho, že jde o výsadu, kterou si nemůže dovolit každý.

Jednáme s klidem a obezřetností a snažíme se neohrozit nikoho na zdraví.

Akcí se neúčastníme pod vlivem alkoholu ani drog. Informujeme se o právních důsledcích svého jednání a jsme připraveni za ně převzít zodpovědnost. Aby naše akce byly co nejúčinnější, ctíme princip vzájemné podpory a dáváme na sebe i na ostatní pozor. Bezpečnost má za všech okolností přednost.

Akce pečlivě plánujeme a vyhodnocujeme, zda naše některá z našich blokád nemůže bránit v činnosti záchranné službě či hasičskému sboru. Analyzujeme okolnosti a dopravní situaci, abychom tyto nechtěné důsledky minimalizovali. Žádnou akci nepodnikáme bez dostatečného tréninku a bez vědomí možných následků.

Kromě protestů a akcí občanské neposlušnosti vyzýváme i ke konstruktivnímu řešení momentální klimatické a ekologické krize. Snažíme se o vytvoření podpůrné kultury, díky které se na tyto problémy budeme moci soustředit společně a v přívětivějším prostředí. Svému okolí předáváme pozitivní zprávy o změnách, které se podařilo uskutečnit, abychom přiměli k činnosti i ostatní kolem nás. Tím budujeme silný diskurz, o nějž můžeme opřít svůj nesouhlas s nefunkčním pasivním přístupem.

Jako aktivisté z rozvinuté části světa bereme na vědomí svou privilegovanou pozici a postupně zjišťujeme, co všechno z ní pro nás vyplývá. Soucítíme s lidmi, kteří čelí společenské a klimatické nespravedlnosti v zahraničí, a domníváme se, že naše a jejich cíle jdou ruku v ruce.