Extinction Rebellion Česká republika

Aktualizovaný obsah této stránky naleznete na https://www.extinctionrebellion.cz/aktuality/2019/11/09/hynek-hru%C5%A1ka-klimatick%C3%A1-krize-je-tady-a-te%C4%8F-a-ovlivn%C3%AD-%C5%BEivoty-na%C5%A1ich-d%C4%9Bt%C3%AD/
Nejnovější Shromáždění občanů Stav klimatické nouze Věda Klimatická krize Newsletter Rozhovory Nenásilné akce Lidé z rebelie

Hynek Hruška: Klimatická krize je tady a teď a ovlivní životy našich dětí

9. listopadu 2019 Rozhovory

Světové hnutí Rebelie proti vyhynutí (XR) vzniklo v roce 2018 s cílem podnítit radikální změny prostřednictvím nenásilného odporu, s požadavkem aby se minimalizovalo vymírání druhů a aby se zabránilo negativním důsledkům klimatické změny. V Liberci vznikla i místní skupina tohoto hnutí a má za sebou několik akcí. Členem se stal i Hynek Hruška, který se dlouhodobě zajímá o udržitelný způsob života. „Každý jednotlivec je základem všeho a jeho přínos je často mnohem větší, než si sám uvědomuje,“ svěřil se.

Můžete popsat kroky, které vás zavedly do organizace Rebelie proti vyhynutí? Jakou jste měl motivaci?

Ochraně přírody a udržitelnému způsobu života se věnujeme s mojí ženou Alenou a celou rodinou již více než 10 let. Žijeme na okraji Liberce na malém hospodářství, pěstujeme si vlastní zeleninu a chováme zvířata na maso a mléko. V poslední době si však více a více uvědomujeme, že pouze snaha o snižování vlastního dopadu na životní prostředí a klima není řešením.

Takže už nestačí pouze snaha jednotlivce či rodiny?

Rodina samozřejmě může snížit svůj příspěvek ke klimatické změně a degradaci životního prostředí, ale podstatná část těchto negativních jevů vychází odjinud, od průmyslu nebo státní správy. Státní správa, která je politickou reprezentací nás občanů, hraje také zásadní roli v nastavení podmínek pro všechny a jejím cílem podle definice by měla být snaha o co největší prospěch co největšího počtu občanů.

Proč jste se přidal zrovna k Rebelii?

Právě Rebelie proti vyhynutí nabízí podle mne tu správnou kombinaci přístupů, jak se o řešení klimatické krize pokusit. Oceňuje všechny přístupy, ať již individuální, tak i dalších ekologických organizací, přichází s jednoduchými a jasně formulovanými cíli i s praktickými metodami, jak dosáhnout většího tlaku na státní orgány, aby aktuální situaci řešily. Takže mojí motivací bylo vystoupit z mého individuálního, ekologicky šetrného, ale uzavřeného způsobu života do okolního světa a pokusit se iniciovat změny i tam.

Celý článek si přečtete na webu Deník.cz

Času je málo a bez vás to nezvládneme.
Potřebujeme vaši podporu.

Svět se mění, ale my stále s odvahou i soucitem bojujeme za pravdivé informování veřejnosti a rozhodné jednání v zájmu klimatu i veškerého života na naší planetě.

Potřebujeme vaši pomoc. Nemůžete se zapojit do akcí? Podpořit nás můžete také finančně. I 300 Kč měsíčně nás posune blíž k našemu společnému cíli.

Darujte →

Děkujeme.