Extinction Rebellion Česká republika

Aktualizovaný obsah této stránky naleznete na https://www.extinctionrebellion.cz/aktuality/2021/12/15/vyzva-prof-hansena/
Nejnovější Shromáždění občanů Stav klimatické nouze Věda Klimatická krize Newsletter Rozhovory Nenásilné akce Lidé z rebelie

Výzva prof. Hansena

Prof. James Hansen z Kolumbijské univerzity snad nejlépe ze světových klimatologů rozumí složitým souvislostem mezi faktory ovlivňujícími změny klimatu. Na hojně navštěvované webové stránce univerzity pravidelně informuje odbornou i laickou veřejnost o aktuálním stavu věcí. Ve vědecké komunitě je vysoce respektován a označován jako duchovní otec klimatické vědy. Je velmi znepokojen vlažným přístupem politických a ekonomických lídrů k současné klimatické krizi a je přesvědčen, že bez důrazné aktivity mladých lidí, o jejichž budoucnost jde, a jejich tlaku na rozhodující elity společnosti není možné dosáhnout účinných opatření k udržení klimatu na úrovni snesitelné pro lidstvo. Obrací se proto s urgentní výzvou na mladé lidi celého světa a vybízí je k aktivitě. Jeho výzva je obsažena ve veřejně přístupném e-mailu, který došel i k nám a který jsme s jeho souhlasem přeložili do češtiny. Prof. Hansen navíc nabízí zodpovězení vašich dotazů! Více na konci následujícího textu.

15. prosince 2021 Věda

Realistická cesta ke světlé budoucnosti
James Hansen

  1. prosince 2021

Proč nikdo neříká mladým lidem pravdu? „Konference COP26 nám zachovala možnost udržet globální oteplování pod 1,5 °C.“ To jsou ale kecy! „Solární panely jsou nyní levnější než fosilní paliva, takže nám chybí jen politická vůle.“ Jaká hovadina! „Kdybychom se jen dohodli, že budeme méně spotřebovávat, otázka klimatu by tím byla vyřešená.“ Další nesmysl!

Vážení mladí, je mi líto, že vám to musím říct, ale přestože tu je cesta ke světlu na konci tunelu a je přímá – bez vašeho pochopení a zapojení do politického procesu to nepůjde. Už od roku 2008 žasnu nad vaší bystrostí a schopností ovlivňovat volby v jednotlivých zemích a uvědomovat si globální problémy. S patřičným zacílením můžete změnit směr, kterým se náš svět ubírá, k dobrému. Doufám, že něco z mých zkušeností vám pomůže ve vašem úsilí o lepší budoucnost.

Nelitujte se a nenechte se odradit. Nejste první generací, která dostala špatné karty. Někteří se narodili do velkých recesí. Jiní museli bojovat ve světových válkách a umírat v nesmyslných konfliktech na vzdálených místech, jako je Vietnam nebo Irák. Váš boj bude trvat více let. Příroda reaguje na člověkem rozpoutané síly v dlouhých časových obdobích. I přeměna naší energetické infrastruktury vyžaduje čas. Vaše věc je ale ušlechtilá – vaším úkolem není nic menšího než nasměrovat lidstvo a ostatní život na naší planetě k lepší budoucnosti.

Dlouhé časové rozpětí by vás nemělo odradit. Pomalá reakce přírody poskytuje čas, který je potřebný k transformaci naší energetiky a ke zlepšení způsobů využívání půdy. Váš úkol je ale naléhavý. Příštích deset let (je to už čtvrté desetiletí od přijetí Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu v roce 1992) musí být desetiletím, v němž mladí lidé převezmou odpovědnost za svůj osud.

V oblasti vědy několik kolegů včetně mě tvrdí, že IPCC (Mezivládní panel pro změnu klimatu) podcenil citlivost klimatu na rostoucí příval sladké vody z tání ledu do oceánů. Jedním z možných důsledků – pokud budeme pokračovat v dosavadních emisích – je zastavení mořské cirkulace v Atlantiku a jižním oceánu do poloviny století, což přispěje ke zrychlení úbytku hmoty antarktického ledového příkrovu, a je tak pravděpodobné, že hladina moře stoupne o několik metrů ještě během života dnes narozených dětí.

Existenční klimatické ohrožení vyplývá z kombinace zvyšování hladiny moří, rostoucí obtížnosti života v tropech a subtropech ve zvyšujících se letních teplotách a nárůstu klimatických extrémů vznikajících tím, že vyšší teploty způsobují jednak sucho, vlny veder a požárů, jednak také prudší deště, rozsáhlejší povodně a silnější bouře. Tyto vlivy zvýší emigrační tlaky z nízkých zeměpisných šířek a pobřežních měst, což by mohlo vést k zhroucení vlád na naší planetě.

Věda o klimatu ukazuje, že jsme překročili citlivé hodnoty nejen oxidu uhličitého v atmosféře, ale i globální teploty. Abychom zachovali současnou globální podobu pobřežních linií, budeme muset vrátit globální klima na úroveň poloviny 20. století, nebo i o něco chladnější. Tento úkol ztěžuje naše faustovská dohoda s aerosolovým znečištěním ovzduší, které omezuje globální oteplování odrážením slunečního světla zpět do vesmíru. Splatnost faustovského dluhu se ale blíží, protože snižováním aerosolového zdraví škodlivého znečištění se zvyšuje i energetická nerovnováha Země a tím i rychlost globálního oteplování.

Dobrou zprávou je, že výzkum aerosolů a klimatu odhaluje cestu ke snížení současné extrémní energetické nerovnováhy Země, způsobené člověkem, současně se snižováním emisí z fosilních paliv a hladiny skleníkových plynů. Nebojte se – nevyžaduje to žádné frankensteinovské geoinženýrství s naší domovskou planetou. Místo toho bychom měli co nejrychleji omezit současné lidské zásahy do přírody. Dnešním požadavkem je, aby se celosvětové emise skleníkových plynů začaly snižovat během aktuálního čtvrtého desetiletí platnosti Rámcové úmluvy. To neznamená, že musíme snížit celosvětovou spotřebu energie – naopak, pro snížení chudoby a zvýšení celosvětové životní úrovně bude zapotřebí energie více – spíše to říká, že potřebujeme realistický plán čisté energie a že je nezbytný výzkum a vývoj na jeho zajištění.

Čína a Spojené státy – jako největší současné i historické zdroje emisí – by měly spolupracovat k dosažení co nejrychlejšího přechodu na čisté energie. Dosavadní spolupráce Západu a Číny de facto pomohla snížit náklady na obnovitelné zdroje energie, ale k zastavení zrychlující se změny klimatu bude zapotřebí ještě širší spolupráce. Jako největší ekonomiky na světě mají tyto dvě země možnost změnit globální vývoj energetiky dohodou o jednoduchém a férovém stanovení ceny uhlíku, což ale bude proveditelné pouze v součinnosti s pokrokem v bezuhlíkových energetických technologiích, včetně moderní jaderné energie. K dosažení spolupráce, která tento pokrok urychlí, mohou vědci na Západě a Východě pomoci položit základy pokračováním a rozšířením společného výzkumu, aby se podpořilo obecné porozumění problému.

Mladí lidé ve Spojených státech mají nejnaléhavější a nejdůležitější úkol: napravit nefunkční politický systém dvou stran. Máte moc a prostředky k dosažení politické transformace nutné k rozlomení sevření, kterým partikulární zájmy svírají Washington, naše energetické systémy a vaši budoucnost. Tato transformace však vyžaduje, abyste problému rozuměli a podle toho se zorganizovali. Naléhavost vyplývá spíše z vrcholící frustrace veřejnosti, která je svědkem zkorumpovanosti a neschopnosti naší elitářské vlády. Mladí lidé se musí naučit nenásledovat sirény starých řečníků z nefunkčního systému. Musíte převzít odpovědnost za svou budoucnost. Máte motivaci a schopnosti dosáhnout změn v zájmu vlastního národa i celého světa.

Co se týče vědy o klimatu, čelíme svým vlastním výzvám. Síly, kterými lidstvo působí na klimatický systém, jsou bezprecedentní. Velká setrvačnost mohutných oceánů a ledových příkrovů představuje největší hrozbu, protože změny přicházejí bez varování nutného k tomu, aby veřejnost reagovala. Tato setrvačnost nám ale také umožňuje měkké přistání lidstva i přírody – alespoň za předpokladu, že systému rozumíme. Stejně jako politika musí i naše věda v tomto desetiletí pokročit, aby mohla zajistit odborné vedení potřebné pro měkké přistání. Globální klimatické modely jsou k tomu užitečným nástrojem, ale musí být sladěny s výzkumy paleoklimatu – zejména období eemského interglaciálu, které bylo asi stejně teplé jako dnes – a probíhajících fyzikálních procesů, zejména v oceánech a na okrajích antarktického ledu.

Je mi líto, že vám – mladým lidem – zanecháváme takové břemeno, ale vím, že ho přijmete jako výzvu. Máte jedinečnou příležitost změnit běh dějin tohoto desetiletí, posunout svět na realistickou cestu ke světlé budoucnosti, a to jak pro sebe, tak pro své děti, vnuky a budoucí generace.

originál textu: https://mailchi.mp/caa/a-realistic-path-to-a-bright-future

Mladí, ptejte se profesora Hansena!

Prof. Hansen je připraven odpovídat na otázky mladých lidí z Česka týkající se krize klimatu. Ptejte se legendy! Dotazy můžete zaslat i česky (budou přeloženy) na e-mail:

askjameshansen@centrum.cz.

Čeští kolegové následně dotazy J. Hansenovi zprostředkují e-mailem. Lhůta pro zaslání dotazů je 23. 12. 2021.

Času je málo a bez vás to nezvládneme.
Potřebujeme vaši podporu.

Svět se mění, ale my stále s odvahou i soucitem bojujeme za pravdivé informování veřejnosti a rozhodné jednání v zájmu klimatu i veškerého života na naší planetě.

Potřebujeme vaši pomoc. Nemůžete se zapojit do akcí? Podpořit nás můžete také finančně. I 300 Kč měsíčně nás posune blíž k našemu společnému cíli.

Darujte →

Děkujeme.