Extinction Rebellion Česká republika

Aktualizovaný obsah této stránky naleznete na https://www.extinctionrebellion.cz/aktuality/piseme-bankam/
Nejnovější Shromáždění občanů Stav klimatické nouze Věda Klimatická krize Newsletter Rozhovory Nenásilné akce Lidé z rebelie

Píšeme bankám

V bankách má uložené peníze velké množství z nás, ale víme doopravdy, co se s nimi vlastně děje? Od přijetí Pařížské dohody v roce 2015 banky celosvětově poskytly fosilnímu průmyslu dohromady minimálně 2,7 bilionu dolarů. Roční částka navíc neklesá, naopak se každý rok zvyšovala. 16. dubna proto chystáme celorepublikovou akci zaměřenou právě na banky. Kampaň za odpovědné bankovnictví jsme zahájili odesláním dopisu, který si můžete přečíst níže.

2. března 2021 Nenásilné akce

Vážení představitelé bank v České republice,

píšeme vám jménem Extinction Rebellion Česká republika.

Naše organizace sdružuje stovky lidí všech věkových skupin, z nichž někteří jsou a mnozí v budoucnosti mohou být vašimi klienty.

Cílem Extinction Rebellion v České republice i globálně je zabránit katastrofické změně klimatu. Naši členové věnují svůj čas a peníze na to, aby na tento problém, který vnímají jako existenční ohrožení sebe i svých blízkých, upozornili. Riskují přitom i zadržení Policií ČR.

Obracíme se na vás, abyste se i vy veřejně přihlásili k plnění cílů Pařížské dohody o změně klimatu. Jistě vám neuniklo, že generální tajemník OSN António Guterres vyzval všechny vlády světa, aby vyhlásily stav klimatické nouze (což je mimochodem jeden z požadavků Extinction Rebellion) a generální tajemník OECD Ángel Gurría vyhlašuje, že „nejdůležitější mezigenerační odpovědností je chránit planetu“, a požaduje nasadit „mastnou cenu na uhlík[ové emise]“.

Rozhodně nelze očekávat, že konference COP26 připravovaná v listopadu tohoto roku v britském Glasgow přinese cokoliv jiného než úsilí o to, aby „každé finanční rozhodnutí bralo v úvahu klimatickou změnu“, řečeno slovy zvláštního vyslance generálního tajemníka OSN pro klimatické finance a bývalého centrálního bankéře UK a Kanady Marka Carneyho. Podle jeho slov finanční instituce po celém světě investovaly do projektů, které by způsobily globální oteplení o více než 3 °C. To je téměř dvojnásobné překročení spodní meze Pařížské dohody a více než 1 °C nad horní hranicí, jež je v této dohodě považována za přípustnou. Společně s uvážením setrvačnosti klimatického systému a s připuštěním nejistoty v odhadu účinku emisí se můžeme do konce tohoto století dostat až ke globálnímu oteplení o 4 °C. Podle vědců, kteří měli odvahu tuto projekci domyslet, například Johana Rockströma, ředitele prestižního Postupimského institutu pro výzkum klimatické změny (PIK), by svět oteplený o 4 °C jen stěží uživil dnešní populaci o velikosti 8 miliard lidí, a možná ani ne polovinu. V takové situaci by se mezinárodní řád zhroutil. Mluvit zde o „externalitě“ je hlubokým podceněním závažnosti situace.

Období, kdy si banky mohly dovolit tento problém ignorovat, skončilo. Kritéria trvalé udržitelnosti je třeba aplikovat nejen na své interní operace, ale i učinit je důležitým kritériem při rozhodování o financování projektů svých zákazníků.

Vyzýváme vás proto, abyste přestali investovat do firem svázaných s uhelnou energetikou. Požadujeme, abyste v nejkratší možné době ukončili financování projektů těžby nebo spalování uhlí určeného k výrobě elektrické energie nebo tepla.

Od ostatních zákazníků, kteří jsou významnými emitenty skleníkových plynů, například hutních závodů nebo cementáren, požadujte plán k dosažení uhlíkové neutrality, který bude v souladu se závazky Pařížské dohody.

Veřejnost má právo vědět, jaký příspěvek ke globálnímu oteplování je skryt ve vašem portfoliu.

ČR zaujímá v emisích z uhelných elektráren na hlavu jedno z předních míst a tyto emise budou nepříznivě ovlivňovat životní i komerční prostředí v řádu staletí. V dlouhodobém horizontu jsou vaše dočasné zisky z financování uhelné energetiky ztrátou nás všech.

Změněné podmínky trhu navíc přinášejí další pádný argument – ceny povolenek za emise CO2 dosáhly v únoru 2021 ceny 40 € za tunu a tato cena je pro uhelnou energetiku dlouhodobě nepříznivá. Pokud by ceny povolenek měly vycházet ze závazků Pařížské dohody, dosáhly by do konce dekády 60 € za tunu CO2. Propočítejte si to.

V neposlední řadě bych rád připomněl reputační kritérium. Možná vám klimatičtí aktivisté připadají jako okrajová nevýznamná skupina, ale vesměs jde o lidi s vášnivým zaujetím o budoucnost, ochotné i v mladém věku převzít zodpovědnost, organizované a schopné přinášet oběti. Nikoliv náhodou se takoví lidé stávají budoucími vůdčími osobnostmi své generace. Vyzýváme vás, abyste ukázali, že i vám jde o budoucnost této a příštích generací. Je to koneckonců také moudré obchodní rozhodnutí. Pouze v atmosféře důvěry v budoucnost mohou lidé činit dlouhodobá rozhodnutí a využívat vaše finanční služby.

Posílit důvěru v udržitelnou budoucnost je v našem společném zájmu. Věříme, že z těchto důvodů výzvě vyhovíte. Pokud ne, budeme z pohnutek svého svědomí nuceni zahájit 16. dubna řadu přímých akcí občanské neposlušnosti mířících na vaše pobočky a kanceláře. S láskou a vírou ve váš zájem o společnou budoucnost budeme osvětlovat vaši roli v klimatické krizi nenásilnými akcemi i za cenu zadržení či zatčení Policií ČR.

Jménem Extinction Rebellion ČR

Arne Springorum, předseda spolku

[12. 4. 2021 aktualizováno datum rebelie]

Času je málo a bez vás to nezvládneme.
Potřebujeme vaši podporu.

Svět se mění, ale my stále s odvahou i soucitem bojujeme za pravdivé informování veřejnosti a rozhodné jednání v zájmu klimatu i veškerého života na naší planetě.

Potřebujeme vaši pomoc. Nemůžete se zapojit do akcí? Podpořit nás můžete také finančně. I 300 Kč měsíčně nás posune blíž k našemu společnému cíli.

Darujte →

Děkujeme.