Extinction Rebellion Česká republika

Aktualizovaný obsah této stránky naleznete na https://www.extinctionrebellion.cz/rebelie-2020/program-rebelie-2020/

Program rebelie

Chceme žít!・29. září  —  2. října 2020

🇬🇧 For English, scroll down.

Plán akcí / Plan of actions

Níže najdete více informací k jednotlivým akcím během Velké rebelie.

Program byl upraven tak, aby akce byly proveditelné v nevelkém počtu lidí, případně abychom mohli dodržovat bezpečné rozestupy. Prosíme, abyste na akcích vždy měli nasazenou roušku přes ústa a nos, dodržovali bezpečné rozestupy a často si dezinfikovali ruce. Pokud můžete, vezměte si prosím vlastní dezinfekci.

Nemáme planetu B, ale máme plán B!
Čtěte aktuální informace a doporučení k epidemiologické situaci.

Úterý 29. 9.

🌏 Jsme tu za své blízké 8.30 🌍

🙏🏻 Ekumenická bohoslužba za obnovu stvořeného světa – 15.15–16.00 🙏🏾

🚲 Cyklojízda 17.00 🚲

Středa 30. 9.

🐘 Zvířecí průvod 13.00 🐘

Čtvrtek 1. 10.

‼️ Blokáda ‼️

Pátek 2. 10.

🌱 Regenerace a reflexe 🌱

XR stánek – po celou dobu

Po celou dobu trvání Rebelie bude na Klárově zřízen malý petiční a informační stánek, kde se budete moci dozvědět víc o Extinction Rebellion, klimatické krizi i způsobech, jak se zapojit.


🇬🇧 English

Plan of actions

Below you will find more information about the actions at the Rebellion.

The programme has been modified so that the actions could be carried out without a large number of people or while maintaing social distancing measures. We ask you that at an action you always wear a facemask that covers your mouth and nose, keep a safe distance from others, and disinfect your hands often. If you can, please take your own disinfectant.

We don’t have a planet B, but we have a plan B!

Tuesday 29/09

🌍 We're here for our close ones 8:30 🌍

🚲 Critical mass 17:00 🚲

Wednesday 30/09

🐘 Animal parade 13:00 🐘

Thursday 01/10

‼️ Blockade ‼️

Friday 02/10

🌱 Regeneration and reflexion 🌱

XR stand

For the entire duration of the Rebellion, a small petition and information stand will be set up in Klárov, where you will be able to learn more about Extinction Rebellion, about the climate crisis and ways to get involved.


🇬🇧 For English, scroll down.

Trénink na blokádu / NVDA training for the Blockade

Kdo se chcete zúčastnit blokády v rámci Velké rebelie, pozor!

Jako při každé naší akci občanské neposlušnosti, i v tomto případě bude potřeba být v afinitní skupině (8–12 lidí, min. 4)!

Zároveň doporučujeme všem, kdo to ještě neabsolvovali, zúčastnit se Tréninku na podzimní rebelii. Na tréninku je také možné si afinitku utvořit. Zde je přehled pražských tréninků:

Kdo už jste se tréninku nenásilných přímých akcí někdy zúčastnili, zkuste oživit své afinitky nebo napsat kamarádům a sestavit si novou. Potom nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese praha@extinctionrebellion.cz.

Kdo se nemůže zúčastnit ani jednoho tréninku a nikoho tu nezná, zkuste dorazit aspoň na schůzku pražských dobrovolníků a dobrovolnic ve středu (FB událost zde), nebo napište na praha@extinctionrebellion.cz


🇬🇧 English

NVDA Training

If you want to be part of the Great Rebellion Blockade, it's super important to be in an affinity group (8–12 people, min. 4)!

Training in English will be held on Sept. 22th, from 5:30 to 8:30 PM (Kateřinská 21) – FB event here.
In case you can't attend the training, please contact us via e-mail praha@extinctionrebellion.cz.