Extinction Rebellion Česká republika

Aktualizovaný obsah této stránky naleznete na https://www.extinctionrebellion.cz/aktuality/2019/10/17/otev%C5%99en%C3%A1-pl%C3%A9na-na-v%C3%A1clav%C3%A1ku/
Nejnovější Shromáždění občanů Stav klimatické nouze Věda Klimatická krize Newsletter Rozhovory Nenásilné akce Lidé z rebelie

Otevřená pléna na Václaváku

17. října 2019 Shromáždění občanů

V sobotu 12. 10. mohl člověk křižující Václavské náměstí narazit na několik desítek lidí, sedících na prostranství mezi trávníky na úrovni Opletalovy ulice, diskutujících klimatickou krizi a konkrétní návrhy jak k ní přistupovat. Veřejné diskuze pod širým nebem jsme uspořádali v rámci festivalové části Velké rebelie za život. Dvou otevřených plén XR se v sobotu zúčastnilo téměř sedmdesát lidí.

Záměrem otevřených plén je především vytvořit společný prostor pro diskuzi lidí, kteří se obvykle nepotkávají. Ve světě, který se stává více a více rozdrobeným, je setkávání s neznámými lidmi a sdílení pocitů a postojů samo o sobě transformativní. Rozmanitost účastníků současně přináší pestrost a kreativitu i do hledání nových pohledů a řešení. Tento nástroj participativní demokracie byl používán hnutím Occupy či v průběhu arabského jara.

„Viděl jsem dnes, jak se lidé zapojují, jak mají radost, že k tomu tématu mohou něco říct a že je někdo slyší. To bylo fantastické. Otevřená pléna vidím jako začátek občanské společnosti, což tady v České republice chybí," říká Petr z Olomouce, účastník.„ Každý má projevit nějakou aktivitu," dodává Zdeňka z Prahy.

První z otevřených plén se zaměřilo na to, jak může mladá generace ovlivnit rozhodování o budoucnosti na Zemi už teď. Mezi konkrétními návrhy zaznělo především přání přítomných náctiletých, aby jim dospělí naslouchali a aby je respektovali v jejich názorech. Z dalších podnětů, které směřovaly k obecnějšímu šíření povědomí o klimatické krizi patřila například změna individuálních návyků směrem k minimalismu, podpora bezobalových obchodů, šíření organizací zabývajících se klimatickou krizí do všech koutů České republiky, ekologická výuka již od školky, podpora změn na individuální i systémové úrovni. Současně ohlas měly i hlasy, které vyzdvihovaly moc a vliv mladých lidí, kteří svým spotřebitelským chováním mohou ovlivnit řadu věcí.

Druhé otevřené plénum hledalo, jak dostat klimatickou krizi do každodenního života, aby se stalo tématem a prioritou každého z nás. Nápady, které se objevovaly, směřovaly ke spolupráci s politiky na lokální úrovni (od protestů proti stávající situaci, k nápadům na konkrétní změnu na úrovni obce či města, až k osobní iniciativě každého z nás), zmiňována byla také výzva na vyhlášení stavu klimatické nouze a jeho naplňování, rozhovory se svými blízkými, sousedy, komunitou a ukazování možností co dělat na vlastních skutcích (namísto kárání či konfliktů), tvorbě platformy pro sdílení nápadů, přibližování tématu spíše přes uschlé smrky za vesnicí než přes tající ledovce, zaměření se na mnohonásobně větší problémy (například fosilní průmysl) namísto na jednotlivce.

Otevřená pléna jsou součástí třetího požadavku hnutí Extinction Rebellion, kterým je zřízení tzv. občanského shromáždění, jehož účelem je zapojit průřez veřejnosti do prozkoumání dostupných možností k řešení otázek nebo problémů klimatické krize. Požadavek vzešlý přímo od lidí dá vládě legitimní mandát k činům a umožní nalezení podpory napříč politickým spektrem, je proto vhodné zejména pro řešení kontroverzních či vypjatých témat.

Čtěte více o shromáždění občanů

Času je málo a bez vás to nezvládneme.
Potřebujeme vaši podporu.

Svět se mění, ale my stále s odvahou i soucitem bojujeme za pravdivé informování veřejnosti a rozhodné jednání v zájmu klimatu i veškerého života na naší planetě.

Potřebujeme vaši pomoc. Nemůžete se zapojit do akcí? Podpořit nás můžete také finančně. I 300 Kč měsíčně nás posune blíž k našemu společnému cíli.

Darujte →

Děkujeme.